بگیر که قطار Game


Loading...
Like17 Dislike6

بگیر که قطار Description

Rating:   73.91% with 23 votes
بگیر که قطار - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

شما در حال رفتن در یک سفر کسب و کار و شما تصمیم به گرفتن ماشین خود را با شما اما سوار با قطار. ترافیک ظروف سرباز یا مسافر بود بنابراین در حال حاضر شما نیاز به عجله بسر می رسانید و پارک ماشین خود را در پلت فرم قطار 'ها قبل از آن خارج می شود. عجله، شما فقط یک دقیقه بیشتر به سمت چپ!

Share your بگیر که قطار tips and tricks!