ماشین VS زامبی Game


Loading...
Like19 Dislike9

ماشین VS زامبی Description

Rating:   67.86% with 28 votes
ماشین VS زامبی - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

هزاران نفر از سن رقابت های قدیم و جنگ در جهان خروشان وجود دارد، اما یکی از شما هرگز انتظار نفرت خروشد از اتومبیل در مقابل زامبی است. روشن کردن هر یک از این اتومبیل به انسان زنده حد عالی رساندن ماشین کشتار و گسترش جرات فاسد خود را در آسفالت! استفاده از موس خود را به ماشین را روشن. دوباره کلیک کنید تا آنها را متوقف کند.

Share your ماشین VS زامبی tips and tricks!