اتومبیل جام سرعت 2: شاه 's با چالش Game


Loading...
Like143 Dislike53

اتومبیل جام سرعت 2: شاه 's با چالش Description

Rating:   72.96% with 196 votes
اتومبیل جام سرعت 2: شاه  's با چالش - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

لک مک کوئین است را به یک چالش از رقبای قدیمی خود را. این بار او با پنج روروک مخصوص بچه ها دارن ، مانی، Winford ، دیل و پادشاه ، البته روبرو خواهد شد. را مک کوئین یک دست با تمام این نژادها ، کمک به او به ضرب و شتم همه مخالفان خود را و ثابت مارشال بزرگ ترین مسابقه همیشه! اجتناب از تله ها و حفره ها در جاده ها، استفاده از نیترو برای افزایش سرعت در صورت لزوم آن است. لذت بردن از سوار خود را! کنترل: کلید های arrow به کنترل نوار ماشین و فضا را به سرعت بخشیدن به.

Share your اتومبیل جام سرعت 2: شاه 's با چالش tips and tricks!