اتومبیل - گیدو Signtastico Game

Like174 Dislike46

اتومبیل - گیدو Signtastico Description

Rating:   79.09% with 220 votes
اتومبیل - گیدو Signtastico - Funny Games - بازی های ماشین

فروش لاستیک در مورد دلا در افسردگی بوده است. هر کس فقط بیش از حد شلوغ به توجه فروشگاه تایر است! لوئیجی تصمیم می گیرد به یک فروش و وظایف گیدو با برگزاری علامت فروش را به مشتریان attact. کمک به Guido انجام حرکت عالی نخ ریسی نشانه برای گرفتن مشتریان را به فروشگاه تایر!

Share your اتومبیل - گیدو Signtastico tips and tricks!