اتومبیل - دکتر 'چالش کشیدن مسابقه Game


Loading...
Like53 Dislike19

اتومبیل - دکتر 'چالش کشیدن مسابقه Description

Rating:   73.61% with 72 votes
اتومبیل - دکتر  'چالش کشیدن مسابقه - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

آیا شما به اندازه کافی سریع را به نفع خود فیلم کارگردان تهیه کننده 'چالش؟ استفاده از کلید های arrow به بازی، بنابراین شما روی چیزی حساب کردن شما سریع می باشد، سوگند ملایمی؟ خوب، متوقف تیراندازی کردن دهان خود را در مورد آن و به ما نشان می دهد! من حتی به شما زمان! نگه داشتن هدف قرار دادن "چپ 'و ' راست 'کلید های arrow به برگرد تا. هنگامی که نور سبز را نشان می دهد، ضربه "پایین 'کلید فلش را به پرواز. اما نگه داشتن خود را تا REVS تا زمانی که شما عبور از خط پایان!

Share your اتومبیل - دکتر 'چالش کشیدن مسابقه tips and tricks!