پارکینگ تریلر اتومبیل Game


Loading...
Like6 Dislike3

پارکینگ تریلر اتومبیل Description

Rating:   66.67% with 9 votes
پارکینگ تریلر اتومبیل - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

در این بازی پارکینگ شما باید کوتاه ترین و ساده ترین راه برای پارک وسیله نقلیه خود را با تریلر پیدا کنید. مراقب باشید در تمام موانع و آسیب ماشین یا تریلر خود را ندارد. شما باید به درستی در 30 ثانیه برای هر سطح پارک. ثابت کنیم که شما یک راننده خوب است.

Share your پارکینگ تریلر اتومبیل tips and tricks!