خدمات اتومبیل پارکینگ Game


Loading...
Like6 Dislike0

خدمات اتومبیل پارکینگ Description

Rating:   100% with 6 votes
خدمات اتومبیل پارکینگ - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

آیا رانندگی و پارکینگ مهارت، بلکه مهارت های مدیریت که طول می کشد برای شما برای اجرای یک سرویس ماشین؟ شما باید درایو و پارک وسایل نقلیه به ایستگاه های راست و تعمیر آنها را با بازی برخی از سرگرم کننده مینی بازی. شما نیاز به رسیدن به مقدار هدف از پول نقد قبل از زمان اجرا می شود به منظور پیروزی و شما پول از مشتریان خوشحال. بین سطوح شما می توانید ایستگاه های خرید و ارتقاء آنهایی که قدیمی.

Share your خدمات اتومبیل پارکینگ tips and tricks!