پارکینگ اتومبیل 2050 Game

Like10 Dislike7

پارکینگ اتومبیل 2050 Description

Rating:   58.82% with 17 votes
پارکینگ اتومبیل 2050 - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

پیدا کردن یک نقطه خوبی برای اینده خودرو ورزش لوکس خود شده است هرگز به شدید. با یک ماشین است که می تواند در سرعت صوت سفر، آن را ' بازدید کنندگان همیشه دشوار است به فشار زیبایی مانند که به یک پارکینگ. دریافت عمل شما در حال حاضر قبل از اینکه شما پشت و درهم شکستن انژکتور نیتروژن! استفاده از کلید های arrow به حرکت و پارک خودرو.

Share your پارکینگ اتومبیل 2050 tips and tricks!