اتومبیل خورد اتومبیل 2: رویاهای دیوانه Game


Loading...
Like48 Dislike14

اتومبیل خورد اتومبیل 2: رویاهای دیوانه Description

Rating:   77.42% with 62 votes
اتومبیل خورد اتومبیل 2: رویاهای دیوانه - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

پرش به بیش از موانع، جمع آوری پاداش، و سعی کنید به زمین نمی وارونه در این cutely انیمیشن 2D سمت اسکرول مسابقه مانع که با استفاده از WASD یا کلیدهای جهت دار برای حرکت می کند، و Z برای توربو

Share your اتومبیل خورد اتومبیل 2: رویاهای دیوانه tips and tricks!