اتومبیل Despoiler Game


Loading...
Like3 Dislike1

اتومبیل Despoiler Description

Rating:   75% with 4 votes
اتومبیل Despoiler - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

تخریب بازی مسابقه، که در آن شما باید به شما eneimes انفجار سوار یک ماشین سرد و شکست آنها را با گرفتن جایزه position.Get اولین با از بین بردن مخالفان خود را و خنثی. کامل سطوح با رسیدن به نمره هدف مشخص و تکمیل سطح با سقوط از بازی تمام هیجان انگیز و مرگبار 10 سطح، لذت بردن از موسیقی سرد و مسابقه با حریف خود را، استفاده از نیترو برای بیش از کلیدهای جهت دار برای حرکت speed.Use، فضای به پرش، N برای نیترو

Share your اتومبیل Despoiler tips and tricks!