اتومبیل حامل تریلر 3 Game


Loading...
Like12 Dislike4

اتومبیل حامل تریلر 3 Description

Rating:   75% with 16 votes
اتومبیل حامل تریلر 3 - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

خود را بیازمایید و ببینید اگر شما ماهر به اندازه کافی که مسئولیت رسیدگی به چنین یک وسیله نقلیه بزرگ مانند تریلر حامل خودرو هستند! درایو سه خودرو های مختلف، برداشت پول از بانک و سپس آنها را در تریلر پارک. سپس شما در نهایت می تواند لذت بردن از رانندگی کامیون خود را. اطمینان حاصل کنید که شما اتومبیل آسیب نمی زند، اما نگران نباشید، برای هر یک از آنها شما یک نوار آسیب متفاوت است. کامل تمام سطوح هشت قبل از زمان اجرا می شود. آیا زمان فوق العاده بازی های اتومبیل حامل تریلر 3!

Share your اتومبیل حامل تریلر 3 tips and tricks!