اتومبیل حامل تریلر 2 Game


Loading...
Like2 Dislike0

اتومبیل حامل تریلر 2 Description

Rating:   100% with 2 votes
اتومبیل حامل تریلر 2 - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

این کامیون بسیار بزرگ نیاز به سه خودرو در تریلر خود را در جهت درایو کردن به خدمات ماشین. اگر شما این چالش را ملاقات کنید، شما سطح برنده شوید. شما باید به طور جداگانه هر یک از ماشین رانندگی، آن را به بانک که در آن شما را مجبور به عقب نشینی برخی از پول نقد و سپس آنها را در پارک تریلر. هنگامی که هر سه آنها هستند، شما باید به رانندگی کامیون به خارج از شهر. برنده شدن در این بازی با تکمیل هشت سطوح شدید. دارای زمان باور نکردنی بازی اتومبیل حامل تریلر 2 کلید! arrow به رانندگی کنید. Z به تداخل می کنند.

Share your اتومبیل حامل تریلر 2 tips and tricks!