Candyland پارکینگ Game


Loading...
Like5 Dislike3

Candyland پارکینگ Description

Rating:   62.5% with 8 votes
Candyland پارکینگ - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

رانندگی ماشین شما در سراسر Candyland و پارک آن را در نقطه مشخص شده بدون قرار دادن هر گونه اتومبیل و یا موانع دیگر. شما حداکثر 2 دقیقه داده می شود را به پایان برساند هر یک از 10 سطح. سریع تر شما پارک، امتیاز بیشتری کسب می کنید.

Share your Candyland پارکینگ tips and tricks!