مشغول پارکینگ رستوران Game


Loading...
Like4 Dislike0

مشغول پارکینگ رستوران Description

Rating:   100% with 4 votes
مشغول پارکینگ رستوران - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

شما 'مسئول خدمات نوکر دوباره در یک رستوران فانتزی چینی. مشتریان آیند و می روند، شما که فضا گفتن به پارک ماشین خود را در یا از بازیابی آن. شما نیاز به حرکت اتومبیل ها را به و از نقاط نشان داد بدون آسیب رساندن به آنها. شما شروع با 60، اما هر زمانی که شما سقوط شما از دست دادن 5. در حالی که شما دوباره 'رانندگی، نگه داشتن چشم در منطقه افت کردن. مشتری ممکن است به شما گفتن که در آن به پارک ماشین خود را، اگر شما هنوز آن را به شما 'هرگز قادر به پیگیری که صاحب چه ماشین خواهید بود. بازگشت مشتری اتومبیل به کسب 10. کامل یک سطح به باز کردن بعدی و ببینید چقدر پول شما به دست آورده.

Share your مشغول پارکینگ رستوران tips and tricks!