پارکینگ گران Game

Like39 Dislike15

پارکینگ گران Description

Rating:   72.22% with 54 votes
پارکینگ گران - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

سعی کنید برای رانندگی ماشین از موقعیت شروع آن به نقطه پارکینگ با تعداد زیادی از زمان به فراغت. دون 'تی را فراموش کرده ام انتخاب کنید تا پول به افزایش نمره خود را. سازمان دیده بان برای وسایل نقلیه و موانع دیگر، که شما یک زندگی اگر شما به آنها دست انداز هزینه خواهد شد. کنترل: کلید های arrow به رانندگی کنید.

Share your پارکینگ گران tips and tricks!