پارکینگ Busman Game


Loading...
Like23 Dislike8

پارکینگ Busman Description

Rating:   74.19% with 31 votes
پارکینگ Busman - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

در اینجا یک بازی کمی ما ساخته شده، اولین بار امتحان کنید است؛ یک موتور پارکینگ. داستان: آیا شما همیشه می خواستم به رانندگی اتوبوس شهرستان؟ در اینجا شانس خود را به بازی در یک نقش یک راننده اتوبوس است. تست رانندگی و پارکینگ مهارت های خود را با رانندگی 3 اتوبوس های مختلف در سراسر شهرستان، پیدا کردن نقاط پارکینگ و سعی کنید برای رسیدن به پایان سطح با حداقل دروغ گفتن امکان پذیر است. موفق باشید!

Share your پارکینگ Busman tips and tricks!