Busman پارکینگ های 3d Game


Loading...
Like9 Dislike3

Busman پارکینگ های 3d Description

Rating:   75% with 12 votes
Busman پارکینگ های 3d - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

این کار شما این است که با خیال راحت پارک این اتوبوس بزرگ در فضای پارکینگ درست در هر سطح. تلاش برای به آرامی رانندگی کنید و اتوبوس بین خطوط بدون ایجاد هر گونه خسارت به خودرو. موفق باشید و به دنیا نشان شما را به بهترین busman پارکر هستند!

Share your Busman پارکینگ های 3d tips and tricks!