اتوبوس مجوز پارکینگ 3D Game


Loading...
Like17 Dislike7

اتوبوس مجوز پارکینگ 3D Description

Rating:   70.83% with 24 votes
اتوبوس مجوز پارکینگ 3D - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

در اطراف درایو 18 آهنگ تست و پیدا کردن اگر شما متولد می شود یک راننده اتوبوس. اجتناب از مخروط و سعی کنید به دست انداز هر چیزی به منظور رسیدن به نقطه پارکینگ. سطوح بسیار چالش برانگیز هنگامی که شما از عبور چند آنهایی که برای اولین بار، موفق باشید خیلی خوب است C: viewArrow دوربین: هارد

Share your اتوبوس مجوز پارکینگ 3D tips and tricks!