راننده اتوبوس روزهای هفته 2 Game

Like97 Dislike38

راننده اتوبوس روزهای هفته 2 Description

Rating:   71.85% with 135 votes
راننده اتوبوس روزهای هفته 2 - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

تحویل به مسافران در سراسر شهر، جلوگیری از نقض ترافیک، تعمیر اتوبوس و دوباره پر کردن مخزن سوخت در صورت نیاز. کسب درآمد بیشتر برای رانندگی سریع اما بی خطر و همیشه سعی کنید برای پیدا کردن کوتاه ترین مسیر با استفاده از نقشه است. کنترل: arrow و یا WASD کلید به درایو فضا برای ترمز دستی M در نقشه نگاه کنید.

Share your راننده اتوبوس روزهای هفته 2 tips and tricks!