راننده اتوبوس روزهای هفته 2 Game


Loading...
Like104 Dislike40

راننده اتوبوس روزهای هفته 2 Description

Rating:   72.22% with 144 votes
راننده اتوبوس روزهای هفته 2 - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

تحویل به مسافران در سراسر شهر، جلوگیری از نقض ترافیک، تعمیر اتوبوس و دوباره پر کردن مخزن سوخت در صورت نیاز. کسب درآمد بیشتر برای رانندگی سریع اما بی خطر و همیشه سعی کنید برای پیدا کردن کوتاه ترین مسیر با استفاده از نقشه است. کنترل: arrow و یا WASD کلید به درایو فضا برای ترمز دستی M در نقشه نگاه کنید.

Share your راننده اتوبوس روزهای هفته 2 tips and tricks!