سوزاندن چرخ Game


Loading...
Like5 Dislike4

سوزاندن چرخ Description

Rating:   55.56% with 9 votes
سوزاندن چرخ - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

ماشین های 3d بازی مسابقه ای اعتیاد آور! فروش تا 8 اتومبیل های مختلف و باز کردن 12 آهنگ به چالش کشیدن. دان 'تی را فراموش کرده ام به روز رسانی موتور، نیترو، و armor.Up کلید فلش - سرعت بخشیدن به. چپ / راست کلیدهای - روشن. پایین کلید فلش - ترمز. فاصله - نیترو.

Share your سوزاندن چرخ tips and tricks!