سپر اجرای Game


Loading...
Like6 Dislike3

سپر اجرای Description

Rating:   66.67% with 9 votes
سپر اجرای - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

سپر اجرای یک بازی مسابقه ای است که به ادای احترام به کلاسیک 8 روز کمی بازی است. شما باید برای از محل 198 به مقام اول. مطمئن باشید که برای جلوگیری از نشت نفت، جمع آوری کپسول های گاز و ارتقاء ویژگی های تنها لازم است. دست انداز، رانندگی، ارتقاء و نژاد راه خود را به پیروزی. با 10 دور به رفتن شما باید به همه چیز شما got.Arrows - هدایت پیکان بالا - افزایش فضای - افزایش / خرید را وارد کنید - تایید / خروج

Share your سپر اجرای tips and tricks!