پارکینگ اتومبیل های برتز Game


Loading...
Like52 Dislike13

پارکینگ اتومبیل های برتز Description

Rating:   80% with 65 votes
پارکینگ اتومبیل های برتز - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

این زمان برای یک حزب سال نو بزرگ و تمام برتز بسیار در حال ساخت راه خود را به سالن حزب است. دیر است برای ساشا، شریدان، آملی، CIARA و بریگیته. کمک به آنها را به مقصد برسد با خیال راحت از طریق هدایت اتومبیل های خود را با خیال راحت به پارکینگ و پس از آن به سالن رقص است. شما باید بسیار مراقب باشید، چیز دیگری به شما خواهد شد اتومبیل خود تصادف و است که شما را به تلاش تازه. شما مجبور به استفاده از کلید های arrow به رانندگی اتومبیل خود را در جهات مختلف و فضای کلید برای جلوگیری از ماشین. همه پنج Bratzs سالن حزب به یک لذت بزرگ رسیده است.

Share your پارکینگ اتومبیل های برتز tips and tricks!