بمب حمل و نقل 2 Game

Like10 Dislike2

بمب حمل و نقل 2 Description

Rating:   83.33% with 12 votes
بمب حمل و نقل 2 - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

بمب حمل و نقل 2 قسط بعدی از افراطی بازی مسابقه کامیون است. تحویل محموله بسیار انفجاری خود را به همان سرعتی که شما می توانید به مقصد. جمع آوری پول برای ارتقاء و برحذر بودن از تصادفات با کامیون خود را و یا بمب ها، که شما در حال حمل و نقل را منفجر. سرگرم کننده. کنترل: فلش = حرکت

Share your بمب حمل و نقل 2 tips and tricks!