بمب پیراهن پارکینگ Game


Loading...
Like3 Dislike3

بمب پیراهن پارکینگ Description

Rating:   50% with 6 votes
بمب پیراهن پارکینگ - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

این یک بازی پارکینگ بزرگ که در آن شما بخشی از تیم ملی بمب در تلاش برای از بین بردن بمب ها و نجات شهرستان می باشد. استفاده از مهارت های پارکینگ خود را به پارک ماشین قبل از زمان اجرا می شود و بدون توفنده آن، اما شما همچنین مینی بازی بسیار جذاب که شما باید برای حل سریع داشته باشد، در غیر این صورت بمب منفجر شود. سطوح تبدیل خواهد شد بیشتر به چالش کشیدن که شما در بازی پیشرفت. یک انفجار!

Share your بمب پیراهن پارکینگ tips and tricks!