بمب گذاری در این مسابقه کارته Game


Loading...
Like60 Dislike35

بمب گذاری در این مسابقه کارته Description

Rating:   63.16% with 95 votes
بمب گذاری در این مسابقه کارته - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

مسابقه ماشین سپر خود را به پایان، اما انتظار نمی رود این رقابت به بازی خوب ... تنها حالت پخش کلید به درایو فلش. نوار فضا به رانش X به استفاده از آیتم. R به تنظیم مجدد. 2 بازیکن حالت پخش 1 WASD به رانندگی کنید. نوار فضا به رانش E به استفاده از آیتم. R به تنظیم مجدد. پخش 2 کلید به درایو فلش. / بی اراده "" استفاده از آیتم. کلید تنظیم مجدد را وارد کنید.

Share your بمب گذاری در این مسابقه کارته tips and tricks!