بوئینگ 747 پارکینگ Game


Loading...
Like10 Dislike3

بوئینگ 747 پارکینگ Description

Rating:   76.92% with 13 votes
بوئینگ 747 پارکینگ - Other Games - بازی های ماشین

این آزمون از مهارت های پارکینگ خود را نهایی است! در هیئت مدیره از عالی بوئینگ 747 هواپیمای کنید و سعی کنید به آن پارک در فرودگاه. شما باید از این واقعیت است که بال خود را می سازد این ماموریت بیشتر به چالش کشیدن آگاه است. سعی کنید برای تکمیل سطح قبل از زمان اجرا می شود و مطمئن شوید که شما هواپیمای خود را با توفنده آن را به همه چیز از بین نمی برد. هشت سطح عالی وجود دارد برای شما امتحان کنید. آیا زمان فوق العاده بازی این بازی لذت ببرید! استفاده از کلید های arrow خود را به درایو و نوار فضا خود را به ترمز.

Share your بوئینگ 747 پارکینگ tips and tricks!