بابکت پارکینگ Game


Loading...
Like6 Dislike5

بابکت پارکینگ Description

Rating:   54.55% with 11 votes
بابکت پارکینگ - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

خیابان های این شهرستان بسیار خراب است و آن را تا به شما برای آنها را تعمیر. به منظور انجام این کار شما باید به دقت رانندگی بابکت و پارک آن را با مهارت بزرگ است. نخست جمع آوری مواد شما نیاز دارید و آنها را به جایی که در کوچه و خیابان نیاز به تعمیر. در حالی که بابکت است در تابع، آن را بسیار آهسته خواهند کرد، بنابراین مراقب برای ترافیک. اطمینان حاصل کنید که شما ماموریت خود را کامل بدون از بین بردن وسیله نقلیه خود را و قبل از زمان اجرا می شود. آیا بسیاری از سرگرم کننده بازی بابکت پارکینگ! کنترل: استفاده از کلید های arrow خود را به درایو و نوار فضا خود را به ترمز.

Share your بابکت پارکینگ tips and tricks!