قایق پارکینگ 3D آنلاین Game

Like9 Dislike5

قایق پارکینگ 3D آنلاین Description

Rating:   64.29% with 14 votes
قایق پارکینگ 3D آنلاین - Other Games - بازی های ماشین

اگر بیمار از همان بازی پارکینگ قدیمی است، اما هنوز هم می خواهید یک چالش. چرا به دنیای قایق پارکینگ پرش نیست. یک بازی 3D که در آن شما نیاز به درایو کشتی دزدان دریایی خود را در آب، با آن بادبان تا به نقطه پارکینگ. اجتناب از موانع در طول مسیر. مانند قایق دیگر، سنگ، شناور و islands.Arrow: فولاد

Share your قایق پارکینگ 3D آنلاین tips and tricks!