BMW ماشین تفاوت Game

Like51 Dislike21

BMW ماشین تفاوت Description

Rating:   70.83% with 72 votes
BMW ماشین تفاوت - Other Games - بازی های ماشین

در این بازی شما نیاز به پیدا کردن تفاوت بین تصاویر، بازی به نام BMW ماشین تفاوت. هدف این است که برای پیدا کردن همه از پنج تفاوت در مقدار معین از زمان. دان تی 'را بیش از 5 اشتباه در راه است. اگر شما دان تی 'می خواهم به بازی با مقدار محدود از زمان، سعی کنید و بازی بازی بدون محدودیت زمانی. این است که به با فشار دادن T از صفحه کلید انجام شود. موفق باشید! استفاده از موس به بازی این بازی.

Share your BMW ماشین تفاوت tips and tricks!