دوچرخهسواری بهره برداری Game


Loading...
Like18 Dislike17

دوچرخهسواری بهره برداری Description

Rating:   51.43% with 35 votes
دوچرخهسواری بهره برداری - بازی های دوچرخه - بازی های ماشین

هاپ در موتور خود را و انجام عالی مانع از مرگ هجوم. مسابقه تا رمپ، افزایش می یابد بیش از اتوبوس و پرش از طریق حلقه بدنام از آتش. اینها تنها برخی از موانع و خطرات است که در انتظار شما. انجام stunts به کسب امتیاز کافی برای تکمیل هر سطح و حرکت بر روی بعدی. می توانید تمام 12 سطح چالش انگیز شما کامل؟ کنترل: تا فلش - سرعت بخشیدن به. Down Arrow را - کاستن سرعت. فضایی - پرش. تغییر - ترمز. Z، X، C، V، و یا B - انجام stunts.

Share your دوچرخهسواری بهره برداری tips and tricks!