دوچرخه شستشو و مرمت و بازسازی Game


Loading...
Like347 Dislike82

دوچرخه شستشو و مرمت و بازسازی Description

Rating:   80.89% with 429 votes
دوچرخه شستشو و مرمت و بازسازی - بازی های دوچرخه - بازی های ماشین

در حال حاضر شما باید مراقبت از دوچرخه خود را. از آنجا که شما آن را استفاده نمی اخیرا پر از بدبختی است و شما می توانید از آن استفاده کنید نه به خاطر زنجیره ای و چرخ شکسته است. اول شما باید خود را پاک کردن و پس از آن، به دنبال تمام مراحل به منظور تعمیر او! کنترل: پاک و تعمیر دوچرخه خود را با موس خود را.

Share your دوچرخه شستشو و مرمت و بازسازی tips and tricks!