دوچرخه دادگاه Jumberino Game


Loading...
Like4 Dislike0

دوچرخه دادگاه Jumberino Description

Rating:   100% with 4 votes
دوچرخه دادگاه Jumberino - بازی های دوچرخه - بازی های ماشین

از آن لذت ببرید با این چالش جدید در 20 سطح شدید و کمک به خرس آن را به خط پایان در یک قطعه. او از طریق محل های مورد علاقه خود را، جنگل سواری motocross خود. هستند بسیاری از موانع مانند خار و گدازه وجود دارد و وظیفه شما این است که استفاده از مهارت های خود را و کمک به او را بر آنها پرش. آن لذت ببرید و موفق باشید! کنترل: کلید های arrow به سوار.

Share your دوچرخه دادگاه Jumberino tips and tricks!