مسابقه دوچرخه سواری علاوه بر Game


Loading...
Like54 Dislike37

مسابقه دوچرخه سواری علاوه بر Description

Rating:   59.34% with 91 votes
مسابقه دوچرخه سواری علاوه بر - بازی های دوچرخه - بازی های ماشین

این game.Click مسابقه مهارت های مبتنی بر ریاضیات در پاسخ به مشکل علاوه بر این برای سرعت بخشیدن به دوچرخه است. انتخاب پاسخ نادرست خواهد دوچرخه کم کردن سرعت. مسابقه به خط پایان به همان سرعتی که شما می توانید. مسابقه اجرا می شود برای مدت زمان محدود، به طوری که دون 'تی بیش از حد کند به برنده مسابقه است. سوال اوایل ها ساده تر از سوال به نظر می رسد در بعد stage.Use ماوس به سوال صحیح را انتخاب کنید.

Share your مسابقه دوچرخه سواری علاوه بر tips and tricks!