بزرگ چرخ دادگاه Game


Loading...
Like85 Dislike34

بزرگ چرخ دادگاه Description

Rating:   71.43% with 119 votes
بزرگ چرخ دادگاه - Other Games - بازی های ماشین

رانندگی کامیون هیولا بر اتومبیل ها و موانع دیگر در حالی که کامیون متعادل. کامل هر سطح در کوتاه ترین زمان برای نمره بالاتر. کنترل: استفاده از کلید های arrow به رانندگی و تعادل کامیون هیولا .

Share your بزرگ چرخ دادگاه tips and tricks!