پارکینگ دکل بزرگ Game

Like62 Dislike22

پارکینگ دکل بزرگ Description

Rating:   73.81% with 84 votes
پارکینگ دکل بزرگ - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

پرش به کامیون دکل بزرگ خود را در روز اول خود را در سایت ساخت و ساز و رانندگی راه خود را به نقطه پارکینگ در پایان هر سطح. تصادف و به شما خواهد شد اخراج و نیاز به شروع همه را دوباره و دوباره. استفاده از مهارت های خود را به اجتناب از موانع در جاده ها. می توانید تمام وسایل نقلیه پارک شده شما اجتناب و به گوشه تنگ در این simulation.Arrow پارکینگ رایگان سقوط نیست: درایو

Share your پارکینگ دکل بزرگ tips and tricks!