میدان جنگ طبیب Game


Loading...
Like4 Dislike1

میدان جنگ طبیب Description

Rating:   80% with 5 votes
میدان جنگ طبیب - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

در طول جنگ جهانی 2 پزشکان در میدان جنگ تا به حال به منابع به و از نبرد در برخی از بدترین جنگ تا کنون. در حال حاضر شانس خود را برای نشان دادن توانایی شما برای رسیدن به مقصد خود می باشد. ارتقا اتومبیل خود را با موتور های بهتر، چرخ، سوخت، زره و بیشتر به منظور مبارزه راه خود را از طریق نیروهای دشمن.

Share your میدان جنگ طبیب tips and tricks!