عالی درایو Game


Loading...
Like50 Dislike23

عالی درایو Description

Rating:   68.49% with 73 votes
عالی درایو - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

گرفتن در پشت چرخ از ماشین قرار دهید و به جاده در این بازی سرگرم کننده رانندگی بازی شبیه ساز. رانندگی در طول جاده شلوغ به عنوان شما سعی می کنید به عنوان آنجا که می توانید بدون توفنده. شما 'شما باید با احتیاط از موانع، مانند سایر وسایل نقلیه، تعقیب پلیس و کار جاده. بیشتر شما می توانید بدون توفنده کنید، نمره خود را بالاتر be.Left / راست کلید فلش خواهد شد: هدایت چپ / راست. کلید فلش بالا: سرعت بخشیدن به. فضا: ترمز.

Share your عالی درایو tips and tricks!