نمایش خودکار پارکینگ Game


Loading...
Like7 Dislike1

نمایش خودکار پارکینگ Description

Rating:   87.5% with 8 votes
نمایش خودکار پارکینگ - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

آیا تا به حال به خودکار پارکینگ نشان می دهد شرکت؟ آیا شما متوجه است که بسیاری از فعالیت های پایین وجود دارد وجود دارد؟ خوب، مدیر تیم است برای انجام بسیاری از کار به منظور برای اتومبیل ها را در خود جای داده است، قبل از نشان می دهد خودرو باز می شود. امروز شما به پارک تمام اتومبیل در محل نمایشگاه خود را بدون آسیب رساندن به آنها اختصاص داده شده است. شما سایر وسایل نقلیه متوجه و در حال حرکت هستند، بنابراین شما باید مطمئن شوید که اتومبیل شما در حال رانندگی بدون خش به مقصد گرفته شده است. موفق باشید! استفاده از کلید های arrow به رانندگی ماشین.

Share your نمایش خودکار پارکینگ tips and tricks!