تی مسابقه Game


Loading...
Like36 Dislike16

تی مسابقه Description

Rating:   69.23% with 52 votes
تی مسابقه - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

گرافیک واقعی با پنج مرحله در دسترس است که بسیار دشوار و پیچیده، بنابراین شما می تواند ثابت کند که شما بهترین راننده آ تی وی می باشد. شما باید حداقل در محل 3 پایان در رقابت باقی بماند. استفاده از کلید فلش به درایو. C تغییر دوربین. چپ و راست کلید فلش به ماشین خود را انتخاب کنید.

Share your تی مسابقه tips and tricks!