قهرمانان ATV Game

Like28 Dislike5

قهرمانان ATV Description

Rating:   84.85% with 33 votes
قهرمانان ATV - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

آماده، مجموعه "برو! این ها 'زمان به خط تا در دروازه را برای مسابقه قهرمانی. شما ام آموزش شده است در تمام طول سال برای این لحظه. رقابت سختی است، بنابراین شما خواهید به مسابقه سخت را به نفع خود. برگرد دریچه گاز و جهش در سرعت های تلویزیون بالا برای گرفتن هوا عظیم. مسابقه خروشان ATVs و به نوبت باطل در این سریع ء، صوفس (جاده) بازی مسابقه ای برای بچه ها! استفاده از کلید های arrow و یا WASD برای هدایت راه خود را به پیروزی!

Share your قهرمانان ATV tips and tricks!