ATV 3D آرنا مانع Game


Loading...
Like50 Dislike23

ATV 3D آرنا مانع Description

Rating:   68.49% with 73 votes
ATV 3D آرنا مانع - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

دریافت در داخل عرصه پشت چرخ از این ATV بسیار جذاب و رانندگی آن بسیار ماهرانه به منظور انجام مانع از لازم است که شما از طریق این چالش خواهد شد. این بسیار مهم است که شما را کامل همه وظایف خود را قبل از زمان اجرا می شود و دون 'تی را فراموش کرده ام به آن پارک در پایان. شما باید از طریق حلقه بروید و پرش از طریق محافل به منظور تصویب دوازده سطح شدید. و 'همه نیست، چرا که شما را وادار به بین چهارده رنگ شگفت انگیز برای ATV خود را انتخاب کنید. آیا شما هیجان زده؟ یک انفجار بازی این بازی باحال! کنترل: استفاده از کلید های arrow خود را به درایو و نوار فضای خود را به ترمز.

Share your ATV 3D آرنا مانع tips and tricks!