اتمی زامبی Motocross Game


Loading...
Like16 Dislike7

اتمی زامبی Motocross Description

Rating:   69.57% with 23 votes
اتمی زامبی Motocross - بازی های دوچرخه - بازی های ماشین

آخرالزمان هسته ای را تصویب کرده است، و شما را تبدیل به یک زامبی - اما در موتور سیکلت! سوار بر روی زمین سخت و عبور از موانع مختلف در راه خود را. استفاده از کلید های arrow به درایو دوچرخه و سعی کنید به سقوط!

Share your اتمی زامبی Motocross tips and tricks!