در اطراف پارکینگ جهان Game


Loading...
Like59 Dislike29

در اطراف پارکینگ جهان Description

Rating:   67.05% with 88 votes
در اطراف پارکینگ جهان - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

آیا شما آماده برای یک چالش جدید پارکینگ شدید؟ به پارک برخی از سریع ترین اتومبیل های فوق العاده در سراسر جهان؟ ببینید چه خوب شما را در 20 نقطه پارکینگ شدید و 10 سطح می باشد. پارک سریع و امن در هر سطح و مقایسه زمان خود را با دیگران. اجتناب از حرکت ماشین ها و رانندگان دیگر برای زنده ماندن. صبر و زمان مناسب به عمل هنگامی که شما به لغزش بین اتومبیل را ببینید. همیشه فلش را به مقصد پارکینگ دنبال کنید. آن لذت ببرید و بهبود!

Share your در اطراف پارکینگ جهان tips and tricks!