ارتش وسایل نقلیه پارکینگ Game


Loading...
Like4 Dislike1

ارتش وسایل نقلیه پارکینگ Description

Rating:   80% with 5 votes
ارتش وسایل نقلیه پارکینگ - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

مخازن، کامیون ها، خارج، وسایل نقلیه زره پوش: ارتش وسایل نقلیه پارکینگ بازی پارکینگ خنک های وسایل نقلیه ارتش مانند است. عمومی در راه خود را به بازدید از پایگاه نظامی خود را، بنابراین شما نیاز به پارک وسایل نقلیه ارتش در جای خود را به عنوان به زودی به عنوان امکان پذیر است! می 12 سطح که در آن شما می توانید مهارت های پارکینگ خود را عمل وجود دارد. آیا می توانید پارک تمام وسایل نقلیه قبل از ورود عمومی را در شما پایه؟ استفاده از کلید های ARROW به درایو وسایل نقلیه ارتش.

Share your ارتش وسایل نقلیه پارکینگ tips and tricks!