ارتش حمل و نقل Game


Loading...
Like12 Dislike8

ارتش حمل و نقل Description

Rating:   60% with 20 votes
ارتش حمل و نقل - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

مهم ترین بخش از هر جنگ عرضه ثابت از زره پوش و سلاح است. همانطور که مردان در مقابل می تواند به شما بگویم، اگر آنها دون 'تی نارنجک، bazookas، و AK-47s زمانی که آنها به آنها نیاز دارید، آنها ' خواهید بود در یک تگرگ گلوله از دست داده. دان تی 'اجازه دهید آنها را به پایین با ریختن لوازم سراسر جاده ها است. اطمینان حاصل کنید که خدمتگزاران دریافت قدرت شلیک آنها با مسابقه سریع شما نیاز truck.Use از کلید های arrow به رانندگی و تعادل کامیون.

Share your ارتش حمل و نقل tips and tricks!