ارتش تانک پارکینگ 3D Game


Loading...
Like69 Dislike35

ارتش تانک پارکینگ 3D Description

Rating:   66.35% with 104 votes
ارتش تانک پارکینگ 3D - Other Games - بازی های ماشین

شما باید برای پارک مخزن با استفاده از کلید های arrow. وظیفه ما این است به عنوان ساده به عنوان آن را به نظر می رسد نیست، زیرا مخزن بزرگ، ماشین های سنگین است و عامل آن نیاز به توجه زیادی دست و مهارت. درایو مخزن و مطمئن شوید که شما اجتناب از همه موانع، رسیدن به نقطه پارکینگ و تکمیل level.Arrow: درایو

Share your ارتش تانک پارکینگ 3D tips and tricks!