ارتش شیدایی پارکینگ Game

Like161 Dislike83

ارتش شیدایی پارکینگ Description

Rating:   65.98% with 244 votes
ارتش شیدایی پارکینگ - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

ثابت ما به شما که مرد که فرمانده خود را می توانید در در هر وضعیت انتخاب کننده تکیه می کنند و من به شما اطمینان دهم که شما ' خواهید بود بهترین قاصد ارتش تا به حال تا کنون دیده . مهارت های خود را به ما نشان بده و ثابت شما شایسته بازی کردن این بازی پارکینگ بسیار جذاب هستند. به بازی بازی های استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید و تعادل مخازن و speace مطبوعات به ترمز دستی مخزن و آن را اسلاید! موفق باشید و لذت ببرید! استفاده از کلید های arrow به رانندگی مخزن

Share your ارتش شیدایی پارکینگ tips and tricks!