تیم اتومبیل ارتش Game


Loading...
Like69 Dislike17

تیم اتومبیل ارتش Description

Rating:   80.23% with 86 votes
تیم اتومبیل ارتش - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

نگاهی به جوخه خود را از 3 وسایل نقلیه ارتش، حشره دار، نفربر زرهی و یک وسیله نقلیه جاده خاموش است. هر کدام با توانایی های خود را که می تواند کمک به یکدیگر برای گرفتن پرچم. حشره دار سریع و چابک است، وسیله نقلیه جاده خاموش خوب با مواد منفجره است و حامل زرهی می تواند اتومبیل های سرکوب و فشار بلوک خوشه از راه. کنترل: تنظیم بیش از 18 سطح است تیم نرم افزار خود را از وسایل نقلیه ارتش کردم آنچه در آن طول می کشد را به تسخیر تمام ماموریت. با استفاده از نشانگر برای هدایت و بالا و پایین برای سرعت بخشیدن / معکوس، و یا WASD. X / فضا به مبادله وسایل نقلیه.

Share your تیم اتومبیل ارتش tips and tricks!