آخرالزمان حمل و نقل Game


Loading...
Like12 Dislike1

آخرالزمان حمل و نقل Description

Rating:   92.31% with 13 votes
آخرالزمان حمل و نقل - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

ماموریت شما در این آخرالزمان حمل و نقل ارتقاء بازی سرد است به درایو کامیون خود را از ایستگاه به ایستگاه به تحویل محموله درخواست شده است. سرگرم کننده. کنترل: فلش برای درایو استفاده می شود، موس برای حرکت جعبه استفاده می شود.

Share your آخرالزمان حمل و نقل tips and tricks!