فرشته قدرت مسابقه Game

Like7 Dislike1

فرشته قدرت مسابقه Description

Rating:   87.5% with 8 votes
فرشته قدرت مسابقه - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

فرشته قدرت مسابقه مانع مسابقه ماشین بازی است. سعی کنید برای جلوگیری از برخورد با موانع و وسایل نقلیه مختلف به شما سرعت پایین جاده. توفنده به هر چیزی خواهد شد سطح سوخت خود را کاهش دهد. رسیدن به پست های بازرسی برای انجام یکپارچه را به سطح بعدی. عبور از هر ایست بازرسی خواهد سوخت خود را کمی topup. همچنین تلاش برای جمع آوری تمام سکه ها را در هر سطح به دست آوردن امتیاز اضافی.؟ جنبش = چپ و یا کلید پیکان راست؟ پرش = استفاده از نوار فضا

Share your فرشته قدرت مسابقه tips and tricks!